За контакти

  • 62-ра годишнина на НАОП

62-ра годишнина на НАОП

На 26 февруари 1961 г. в Стара Загора официално е основана ПЪРВАТА в страната ни Астрономическа обсерватория и се поставя началото на нов тип институции за астрономическо образование и популяризация сред широката общественост на астрономията и космонавтика, природните науки. Инициаторът и основателят Бончо Бонев съдейсва за възникването на такива обсерватории в Димитроград, Варна, Белоградчик, Ямбол, Смолян, Габрово. За периода 1979-1994 в Стара Загора към Астрономическата обсерватория имаше зала с планетариум. Планетариум и купол за него от нов цифов тип вече има закупени. Такива вече действат в останалите градове с обсерватории. Надяваме се, че тази година най-после ще бъдат предприети строителните дейности за необходимата зала за новия планетариум, което ще направи Астрономическата обсерватория „Юрий Гагарин“ още по-привлекателно място за деца, родители , учители, гости на града!