По заявка

Астрономическата обсерватория предлага методическа помощ на учители-ръководители по проекти за работа с талантливи деца и по програма „Успех” в областта на природните науки и лекции за ученици според учебния материал по физика и астрономия, човекът и природата,химия и екология, география, биология и философия

Астрономически беседи и демонстрационни наблюдения се провеждат кампанийно по отделна програма

Учителите по учебните предмети и ръководителите на клубове, кръжоци и проекти по физика и астрономия, човек и природа могат за провеждат системно или чрез отделни заявки за посещения в Обсерваторията своите занятия.

Лекциите по учебния материал се заявяват предварително в удобен ден и час на телефоните на Обсерваторията.

ПОСЕЩЕНИЯТА СА БЕЗПЛАТНИ!