Партньори

Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг-Стара Загора, поддържан от доц. д-р Борис Комитов с ежедневна информация за слънчевите петна, избухвания и геомагната обстановка от слънчеви центрове и спътници, данни от визуални и радионаблюдения в НАОП, образователни материали по слънчево-земни въздействия:
http://www.heliotaraxy.com/
(и в раздела НАБЛЮДЕНИЯ-научна работа)

Mеждународния център по слънчева активност в Белгия, към който сме асоциирани от 1989 г. за наблюдение на слънчеви петна:
http://www.sidc.oma.be/

Международен център по слънчева активност, Падерборн, Германия, към която НАОП-Ст. Загора е асоцииран от 1990 г.:
http://www.vspb.de (Observatory)
http://www.inter-sol.org (INTER-SOL Programme)

Слънчевия център при Станфордски университет, САЩ, към който НАОП е асоциирана от 2011 г. за наблюдение отражението на свръхдълги вълни от земната йоносфера чрез SID-монитор:
http://solar-center.stanford.edu/SID/

Сайт (Франция) за сверяване на данни на SID мониторите:
http://sidstation.loudet.org/data-en.xhtml

Центъра за прогнози на космическото време и космическия климат ( ЦПКВКК) при ИКИТ – Институт за космически изследвания и технологии към БАН с ежедневни прогнози за геомагнитни индекси:
http://www.space.bas.bg/SpaceWeather/index.html