Дейност

Народните обсерватории в България и първата такава в Стара Загора са уникални институции за

  • популяризация на астрономията, космонавтиката и природните науки сред широки обществени слоеве;
  • за астрономическо образование;
  • научна дейност на професионално и ниво астрономи-любители (ученици, студенти и граждани);

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ:

  • чрез кампанийно провеждане на АСТРОНОМИЧЕСКИ БЕСЕДИ и ДЕМОНСТРАЦИОННИ НАБЛЮДЕНИЯ с телескоп във връзка със седмици на астрономията и космонавтиката, астрономически годишнини, проекти като Нощ на изкуствата, Нощ на учените и др. ;
  • чрез ежегодно ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНКУРСИ за рисунки, макети, есе на астрономическа и космическа тематика;
  • чрез наблюдение на редки астрономически явления (слънчеви и лунни затъмнения, пасажи на планети и др.);

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • БЕСЕДИ ЗА УЧЕНИЦИ според учебните програми по физика и астрономия, човек и природата, химия и екология, география, биология и философия;
  • ЗАНЯТИЯ с извънкласни групи в училищата
  • МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ на учителите и ръководителите на извънкласните групи

Тези лекции и занятия се провеждат чрез предварителна заявка за посещение.
средно годишно се провеждат около 100-на такива лекции и занятия със средна натовареност на

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ НА НАОП

Провеждат се по график и по отделни учебни програми, както следва за уч. 2017-2018:

ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА за  деца от предучилищна възраст и ученици 1 до 4 клас

сряда от 17:30 часа

НЕБЕСЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ за ученици 4 до 8  клас

понеделник от 11:30 или 17:30

Курс за АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

                                                       за ученици 8-12 клас в понеделник от 18:30

Астрономическата обсерватория предлага и други постоянни и временни групи през учебната година и ваканциите за наблюдение на

 

СЛЪНЦЕ И СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ

СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ

ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ

МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ

КОМЕТИ И АСТЕРОИДИ

ВИРТУАЛНА АСТРОНОМИЯ

АСТРОФОТОГРАФИЯ

 

възможност за участие в демострационни наблюдения,

наблюдателни експедиции и лагер-школи;

всякакви астрономически форуми на национално и международно ниво.

Участието във всички извънучилищни форми на Астрономическата обсерватория, методическата помощ за  учителите и  беседите за учениците са

БЕЗПЛАТНИ