По график

 

ЦПЛР – Астрономическата обсерватория „Юрий Гагарин“ предлага

методическа помощ на учители и ръководители на проекти

за работа с талантливи деца в областта на природните науки и

беседи за ученици

според учебните програми по учебните предмети Физика и астрономия,

Химия и опазване на околния свят, География и икономика;

Околен свят, Човекът и природата

Учителите по отделните учебни предмети могат да заявят посещение

за подходяща тема в удобен ден и час.

Ръководителите на училищни проекти могат да провеждат системно или чрез отделна заявка за посещение в Обсерваторията своите занятия.

Астрономическата обсерватория предлага свои организационни групи за учебната 2019-2020 година:

за деца предучилищна възраст и ученици 1-3 клас                    ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА и ЗАБАВНА ВСЕЛЕНА

за ученици 4- 8 клас                                                                              НЕБЕСЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ и ТАЙНИТЕ НА НАУКАТА

за ученици от 6 до 12 клас  се провежда подготовка за участие в АСТРОНОМИЧЕСКАТА ОЛИМПИАДА

Участниците в групите се подготвят и за астрономически наблюдения на Слънце и слънчева актиност, Луна и лунни затъмнения, Метеори, Небесни явления и археоастрономия ; участие в наблюдателни експедиции и астрономически лагер-школи, всякакви форуми на национално и международно ниво.                                                                     

Участието във всички извънучилищни форми на Астрономическата обсерватория, методическата помощ за  учителите и  беседите за учениците са

БЕЗПЛАТНИ