За контакти

  • ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-17

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-17

Астрономическата обсерватория предлага
методическа помощ на учители и ръководители на проекти
за работа с талантливи деца в областта на природните науки и
беседи и презентации за ученици
според учебните програми по физика и астрономия, човек и природа,
химия и екология, география, биология, история и философия
Учителите по отделните учебни предмети могат да заявят посещение
за подходяща тема в удобен ден и час.
Ръководителите на извънучебни форми могат да провеждат системно или чрез отделна заявка за посещение в Обсерваторията своите занятия.

НАОП предлага свои ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ на модулен принцип
за м. октомври-ноември и м. февруари-март-април
през учебната 2016-2017 година:

за ученици 1-4 клас ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА сряда от 17:30 часа
Програмата включва изучаване на звездите и планетите, ракети, совалки и космически сонди чрез моделиране, оцветяване и рисуване, изработване на макети от подръчни и отпадъчни материали, апликации и забавни игри, фантастични космически пътешествия.
Ръководител Надя Кискинова

за ученици 5-7 клас НЕБЕСЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ понеделник от 11 или 17 часа
Програмата включва изучаване на звездите и съзвездията, Земята и Луната, планетите, лунни и слънчеви затъмнения, Нашата Галактика – Млечния път. Мини-изследователски програми, свързани с наблюдение на слънчеви петна, лунна повърхност, планети и звезди.
Ръководители Надя Кискинова

за ученици 8-12 клас СЕМИНАРИ понеделник от 18:30 часа
Семинарите се провеждат средно веднъж месечно и са по програма на международни, национални, актуални астрономически събития и явления за информация и популяризация на астрономията.
Лектори: Надя Кискинова, Милен Минев, доц.д-р Борис Комитов, други гост-лектори

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ по уговорка с ръководителя
За обща теоретична, практическа и наблюдателна подготовка на учениците, желаещи да участват в национални и международни изследователски програми на ниво любители на астрономията, в астрономически лагер-школи, в астрономически конференции и олимпиади.
Лекциите и презентациите по курса за астрономи-любители са публикувани в http://astronomy4all.com
Ръководители Надя Кискинова, Милен Минев, доц.д-р Борис Комитов, гост-лектори

ПОСТОЯННИ НАБЛЮДАТЕЛНИ ГРУПИ:
СЛЪНЦЕ и СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ ежедневни визуални и радио-наблюдения, анализи и публикации в сайта http://www.heliotaraxy.com
Ръководители: Надя Кискинова, доц. д-р Борис Комитов
АСТРОНОМИЧЕСКА ОЛИМПИАДА индивидуална подготовка за участие в олимпиадата
Ръководители: Надя Кискинова, Милен Минев
ФОТО- И АСТРОФОТОГРАФИЯ – ръководител Милен Минев

ВРЕМЕННИ НАБЛЮДАТЕЛНИ ГРУПИ
провеждат се по повод събитие като:
СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ
РЕДКИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ
или по време на летни лагер-школи:
ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ
МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ и др.

Участието във всички извънучилищни форми, популяризаторски проекти и демонстрационни наблюдения в Астрономическата обсерватория

БЕЗПЛАТНИ