За контакти

  • ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ за учебната 2017/2018 година

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ за учебната 2017/2018 година

ЦПЛР – Астрономическата обсерватория предлага

методическа помощ на учители и ръководители на проекти

за работа с талантливи деца в областта на природните науки и

беседи за ученици

според учебните програми по учебните предмети Физика и астрономия,

Химия и опазване на околния свят, География и икономика;

Околен свят, Човекът и природата

Учителите по отделните учебни предмети могат да заявят посещение

за подходяща тема в удобен ден и час.

Ръководителите на училищни проекти могат да провеждат системно или чрез отделна заявка за посещение в Обсерваторията своите занятия.

 

 

НАО предлага свои организационни групи за учебната 2017-2018 година:

за деца предучилищна възраст и ученици 1, 2, 3-4 клас                                   сряда от 17:30 часа  

ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА

Програмата включва изучаване на звездите и съзвездията, планети, Луна, Слънце;

изработване на ракети и космически апарати;

оцветяване, рисуване, апликации и забавни космически игри.

 

за ученици 4-5, 6,  7- 8 клас                                                              понеделник от 11:30 или 17:30 часа

НЕБЕСЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ

Програмата включва изучаване на звездите и съзвездията, планетите, Луна и Слънце; видимо и истинско движение на планети, лунни и слънчеви затъмнения;

Нашата Галактика – Млечен път.

Подготовка за участие в астрономическата олимпиада,

наблюдателни и изследователски проекти.

 

за ученици от 8 до 12 клас                                                                              понеделник от 18:30 часа

КУРС ЗА АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

Програмата включва теоретична, наблюдателна и практическа подготовка по обща астрономия на ниво астрономи-любители, която дава възможност за успешна реализация при участие в астрономическата олимпиада, конкурси, конференции, наблюдателни експедиции и лагер-школи, други проекти на национално и международно равнище.

 

Астрономическата обсерватория предлага и други постоянни и временни групи през учебната година и ваканциите за наблюдение на

 

СЛЪНЦЕ И СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ

СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ

ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ

МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ

КОМЕТИ И АСТЕРОИДИ

ВИРТУАЛНА АСТРОНОМИЯ

АСТРОФОТОГРАФИЯ

 

възможност за участие в демострационни наблюдения,

наблюдателни експедиции и лагер-школи;

всякакви астрономически форуми на национално и международно ниво.

 

Участието във всички извънучилищни форми на Астрономическата обсерватория, методическата помощ за  учителите и  беседите за учениците са

БЕЗПЛАТНИ