Образование

Сайт на Н. Кискинова с лекции, презентации и др. матерали по обща астрономия на ниво астрономи-любители:
http://www.astronomy4all.com/
( и в раздела ЛЕКЦИИ)

Сайт на астрономическата олимпиада:
http://www.astro-olymp.org/

Министерство на образованието, младежта и науката:
http://www.minedu.government.bg/news-home/

Регионален инспекторат по образование – Стара Загора:
http://www.riobg.com/start.php?RIO_NUMBER=24