КОНКУРС ЗА ЕСЕ на Съюза на физиците в България

Управителният съвет на Съюза на физиците в България (СФБ) обявява

КОНКУРС ЗА ЕСЕТА  на ученици и студенти на тема:

„ВЕЛИКИТЕ ФИЗИЦИ НА ЕВРОПА“

във връзка с българското председателство на ЕС2018

В есетата трябва аргументирано да се посочи приносът на избрания от участника учен за развитието на науката.

Амторите трябва да посочат научния ръководител на избраната тема, трите си имена и клас (възраст), учебното заведение с адрес и пощенски код, както и електронна поща и телефон за контакт.

Есетата се изпращат по електронната поща на адрес:

conf2018@phys.uni-sofia.bg

с копие на адрес

lazarova@usb-bg.org.

Краен срок: 28 февруари 2018 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на

31 март 2018 г. на сайта на СФБ,

а награждаването ще бъде на 14 април 2018 г. в Плевен

по време на Младежката научна сесия

в рамките на 46-тата Национална конференция по физика.