МЛАДЕЖКА СЕСИЯ – 48-ма Национална конференция на Съюза на физиците в България

В рамките на 48-ата Национална конференция по физика на Съюза на физиците в България

11-14 април 2020 година

във Физически факултет на Софийски университет

ще се проведе МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти на тема:

 „Физиката в живота и в света около нас” и

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕТА на тема  

„Бележити български физици”

На Младежката сесия желателно е да се представят теми относно ядрената физика и нейните приложения, както дейността на български учени в тази област чрез компютърни презентации, опитни постановки и интернет страници.

Срок 28 февруари 2020 година

За подаване на заявка за участие н Младежката научна сесия

e-mail: PhysGonfEdu@phys.uni-sofia.bg

И за изпращане на есетата за участие в Националния конкурс за ученици и студенти „Бележити български физици” по

e-mail: PhysGonfEdu@phys.uni-sofia.bg

с копие до lazarova@usb-bg.org