ЗАПОЧВА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В АСТРОНОМИЧЕСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ

По традиция  и нормативни документи от началото на октомври започват занятията в извънучилищните форми през учебната 2019-2020 година в Астрономическата обсерватория Стара Загора. Повече информация за възможностите за участие вижте в Главното меню ПОСЕЩЕНИЯ ПО ГРАФИК.

Продължава записването за постоянните извънучилищни групи в Астрономическата обсерватория по предварителен график:

предучилищна възраст, 1-3 клас:

сряда от 17:30 часа

четвъртък от 11 ч.

петък от 15:30 часа

ученици 4-8 клас:

понеделник от 11:30 и 14 часа

четвъртък от14 часа

петък от 14часа