АСТРОНОМИЯ online

Занятията на някои от групите по астрономия чрез Viber-групи, фейсбукстраниците на Астрономическата обсерватория -Стара Загора и Клуба на астрономите-любители „Гемма“, чрез електронната поща  на обсерваторията aogagarin@gmail.com и Zoom продължават ипрез учебната 2020-2021година.

Срещите чрез платформа Zoom  са както следва:

ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА за деца от предучилищна възраст и ученици 1-4 клас – в сряда от 18 часа;

НЕБЕСЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ за начинаещи любители на астрономията – ученици от 5 – 8 клас – в петък от 19:30ч.;

НЕБЕСЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ за напреднали любители на астрономията – ученици 5 – 12 клас – в понеделник от 19:30 ч.

Желаещите да се включат в срещите чрез Zoom трябва да съобщят имената си, училище и клас чрез e-mail си, изпратен  на aogagarin@gmail.com