ЗАДОЧЕН КРЪГ на Олимпиадата по астрономия за уч. 2019-2020

ХХІІІ НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИДА

ПО АСТРОНОМИЯ

за учебната 2019-2020 година

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

за ученици от V до ХІІ клас

 

Задачите може да решавате сами в къщи или да ги обсъждате с приятели, преподаватели и астрономи от Астрономическата обсерватория. Може да търсите необходимата информация в книги, учебници, Интернет.

Потърсете условията на задачите в сайта на МОН – Олимпиади и състезания – Изпитни материали и решения,

https://www.mon.bg/bg/16

Предайте писмените отговори на учителите си по физика и астрономия или на астрономите в Астрономическата обсерватория до

11 януари 2020 година.