Метеорният поток Персеиди 2018

Настъпи времето на най-активния метеорен поток за лятото – Персеиди. Радиантът на метеорите е близо до видимия с просто око разсеян звезден куп на границата на Персей с Касиопея. Видимост към него има от  полунощ  до сутринта.

Метеорите от потока са бързи, бели със следи. Породени са от кометата 1862IIIСуифт-Тътл с период на обиколка около Слънцето 120 години. Всяка година от началото на юли до края на август Земята пресича пътя на кометата, по който са разпилени частици от нея. От повърхността на планетата ни могат да се изброят до стотина метеорни частици, видими с просто око по време на максимума – нощта на 12/13 август. Понякога са били доста повече – около 200 през 2016 г. През 1926 и 1928 г. са се наблюдавали метеорни дъждове с около 4 000 метеора!

Тази година активността на потока не е толкова висока – оценките са за около 70-80 метеора за час в нощта на 12/13 август, като се очаква леко повишение около 23 ч. официално време за България или около 4ч. 37 мин. Тази година Луната няма да пречи със светлината си за наблюдението на метеорния поток и се надяваме на благоприятни метеорологични условия.

Желаещите да наблюдават Персеидите би трябвало само да намерят подходящо място с възможно открит хоризонт – по възможност към североизток, откъдето ще изгрее радиантът на потока към полунощ, да си осигурят място без светлинни източници и да се екипират за няколко часа наблюдение под открито небе.

Наслука!