Оборудване

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 • зала за посетители с до 60 места с постоянна изложба от фотоси, макети, колекция от марки и др. на космическа тематика – Музей на космонавтиката
 • зала за физични демонстрации с уреди за лабораторни занятия по физика;
 • фоайе и коридори с изложби от фотоси на космическия телескоп «Хъбъл» и астрофотоизложба на астрономи-любители;
 • работни кабинети;
 • наблюдателна площадка с 2 купола за телескопи, антена за SID-мониторинга на слънчевата активност и слънчев часовник;

НАБЛЮДАТЕЛНА ТЕХНИКА

 • телескоп Шмидт-Касегрен ADVANCED C11-SGT (XLT) с диаметър на огледалото D=280 mm, фокусно разстояние F=2800 mm. Светлосила f/10. Моторизирана екваториална монтировка CG-5 със система GO TO;
 • телескоп тип Шмидт-Касегрен. NEXSTAR 5 SЕ. Диаметър на огледалото D=125 mm.Фокусно разстояние F=1250 mm.Светлосила f/10.Моторизирана алтазимутална монтировка със система GO TO;
 • CCD-камера DFK 21AU618.AS, Color USB astronomy camera with IR cut filter, 1/4 “ CCD, Sony ICX618AQA (progressive scan)., Resolution 640 x 480 pixels.
 • телескоп-рефрактор 80/1200 с екран за зарисовки на Слънце от 1961 г.
 • телескопи тип Телементор 60/80
 • SID-монитор по проект на Станфордския университет, САЩ от 2009 г. за регистрация на внезапни йоносферни смущения в земната атмосфера при слънчеви избухвания – единствен по рода си инструмент в България, чрез който се осъществява SID-мониторинга на слънчево-земните въздействия.