Дейност

Народните обсерватории в България и първата такава в Стара Загора са уникални институции за

  • популяризация на астрономията, космонавтиката и природните науки сред широки обществени слоеве;
  • за астрономическо образование;
  • научна дейност на професионално и ниво астрономи-любители (ученици, студенти и граждани);

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ:

  • чрез кампанийно провеждане на АСТРОНОМИЧЕСКИ БЕСЕДИ и ДЕМОНСТРАЦИОННИ НАБЛЮДЕНИЯ с телескоп във връзка със седмици на астрономията и космонавтиката, астрономически годишнини, проекти като Нощ на изкуствата, Нощ на учените и др. ;
  • чрез ежегодно ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНКУРСИ за рисунки, макети, есе на астрономическа и космическа тематика;
  • чрез наблюдение на редки астрономически явления (слънчеви и лунни затъмнения, пасажи на планети и др.);

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • БЕСЕДИ ЗА УЧЕНИЦИ според учебните програми по физика и астрономия, човек и природата, химия и екология, география, биология и философия;
  • ЗАНЯТИЯ с извънкласни групи в училищата
  • МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ на учителите и ръководителите на извънкласните групи

Тези лекции и занятия се провеждат чрез предварителна заявка за посещение.
средно годишно се провеждат около 100-на такива лекции и занятия със средна натовареност на

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ НА НАОП

Провеждат се по график и по отделни учебни програми, както следва за уч. 2016-2017:

ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА за 6-10 годишни деца сряда от 17:30 часа

НЕБЕСЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ за ученици 4-7 клас в понеделник от 17:00

Клуб АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ (семинари и индивидуална подготовка)

                                                       за ученици 8-12 клас в понеделник от 18:30

Наблюдателни групи:

СЛЪНЦЕ И СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

АСТРОНОМИЧЕСКА ОЛИМПИАДА

ФОТО- И  АСТРОФОТОГРАФИЯ

ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ

МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ

СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ И ДР. РЕДКИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ

Участието във всички извънучилищни форми на Астрономическата обсерватория, методическата помощ за учителите и беседите за ученици по учебния материал са

БЕЗПЛАТНИ

 

НАУКА:
на ниво астрономи-любители
С младежи на възраст от 11-19 години (ученици от 5-12 клас), преминали обучение в Клуб на АСТРОНОМИТЕ-ЛЮБИТЕЛИ се провеждат летни астрономически ЛАГЕР-ШКОЛИ за  наблюдения и натрупване на наблюдателен материал за метеорни потоци, променливи звезди, астрофотография и др. Групи от астрономи-любители за наблюдение на слънчева активност чрез визуални, фотографски и радионаблюдения работят целогодишно. Обобщението, анализа на наблюденията и изследванията се докладват на астрономически конференции, конкурси и др. национални и международни форуми.
Научна работа на щатните астрономи в областта на астрономията и методиката на преподаване на физика и астрономия в среднообразователните училища и извънкласните дейности.

 

ОТЧЕТ за дейността на НАОП за 2015 – Година на светлината и на светлинните технологии
Международната година на светлината и светлинните технологии 2015 (International Year of Light and light-based Technologies (IYL 2015) е инициатива, която цели повишаване на познанията за достиженията на науката за светлината и значението й за съвременния живот. Да се преосмисли самата човешка история и култура в аспекта на изучаването и приложенето на светлинната информация от околния свят, да се наблегне на необходимостта от внедряване на светлинни технологии сега, но и да бъде достигнато устойчиво международно развитие и внедряване на светлинните иновации за повишаване качеството на живот в хармония със заобикалящия свят. И разбира се, всичко това минава през популяризиция на идеята сред всички слоеве на обществото, за да стане неотменна част от държавните политики. Това означава внедряване на ценности на всички етапи в образователната система и привличане на все повече млади хора към технологиите на бъдещето.
Международната година на светлината 2015 е проект, в който се включват повече от 100 образователни, научни, културни и бизнес организации от 85 държави. Ако ХХ-ти век е векът на електрониката, то ХХІ-ти век да стане век на технологиите, базирани на светлината – това е основната идеята в резолюцията, разгледана още през октомври 2012 г. в Париж, когато се провежда 190-та сесия на Изпълнителното бюро на ЮНЕСКО, коята е приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 37-та сесия през ноември 2013 г. и от 68-та сесия на Организацията на обединените нации на 20 декември 2013 година.

Международни проекти:
1. През цялата календарна 2015 г. продължи работата по международния проект за светлинното замърсяване, което тази година е системно ежемесечно в 5 нощи покрай новолунието. Старозагорските астрономи-любители продължават да изпращат своите наблюдения на сайта на проекта и да събират резултати за обобщение.
2. Продължи сътрудничеството с международния център по слънчева активност за професионалисти в Брюксел, Белгия за системни наблюдения на слънчеви петна.
3. Продължи сътрудничеството с международния център по слънчева активност за астрономи-любители в Падерборн, Германия за системни наблюдения на слънчеви петна по програмата INTER-SOL.
4. Продължи сътрудничеството със Слънчевия център на Станфордския университет, САЩ за системни наблюдения на SID-явления в земната йоносфера като отражение на слънчевите избухвания. Разшири се материалната база с нови SID-монитори. Подновен бе технически първият такъв монитор. Материалните подобрения бяха за сметка на спонсорството на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг при НАОП.
5. Положи се началото на международно сътрудничество с Египетската кралска обсерватория за обмен на данни по наблюдение на слънчеви петна.
6. Изпратени бяха резултати от наблюдение на метеорния поток Персеиди на астронома-любител Силвия Георгиева по време на лагер-школата Бели брези, август 2015 в международния метеорен център IMO
7. Участие на Н. Кискинова в делегацията на Международния Фестивал на науката Science on Stage в Лондон, 17-21 юни. На този форум се споделят учителски практики от Европа за повишаване на интереса на учениците към природните науки. Тази година и Канада се присъедини за участие във форума.
Старозагорската обсерватория представи резултати от работата си с астрономи-любители по „Изучаване на слънчевата активност“ и показа как ученици могат да правят свои наблюдения и изследвания, моделирайки поведението на истински малки астрономи. Изключителен интерес към проекта и желание за съвместна работа проявиха колеги от Италия, Гърция, Словения, Португалия и Испания.
8. Традиционно НАОП се включи в международния проект по интернет Нощ на Гагарин и отбеляза поредната годишнина от полета на първия космонавт, патрон на Обсерваторията с беседи и филми около 12 април, както и полета на първия български космонавт Георги Иванов на 10 април.
9. Традиционно е и участието на НАОП в Международната седмица на космонавтиката, отбелязвана около 4 октомври всяка година. Регистрирани бяха прояви в международната програма по интернет. На изстрелването на първия изкуствен спътник на Земята, космическите ракети-носители и видове космически апарати бяха посветени занятията с най-малките участници в Звездна работилница в началото на октомври. Бяха прожектирани филми на ВВС за първите стъпки в овладяването на космоса.

Национални проекти:
1. Проведена е Астрономическата олимпиада на задочно, областно и национално ниво. За национално ниво се класира и представи на 14-то място астрономът-любител на НАОП Георги Петков, 10 клас, ПМГ.
2. Астрономи-любители на Старозагорската НАОП взеха участие в 41-та Национална конференция по астрономия във Варна, 1-2 април с доклади за слънчевата активност, наблюдение на слънчевото затъмнение на 20 март, светлинното замърсяване, астрофотография, както и със софтуер за слънчевите петна – Георги Петков, Стефан Тодоров, Милен Минев.
3. Астрономът-любител Георги Петков на НАОП участва в конкурса на фондация „Еврика“ „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ с компютърната си разработка за изчисляване на площта на слънчеви петна
4. Астрономът-любител Стоян Буюклиев кандидатства и спечели стипендия по проекта на фондация „Комунитас“ 1000 стипендии
5. Центърът по слънчев и слънчево-земен мониторинг при НАО-Ст. Загора всекидневно поддържа актуална информация в сайта си за Космическото време. В образователно-научната част на сайта бяха публикувани статии от астронома-любител Весела Георгиева за заболяванията и слънчевата активност, както и статии на доц. д-р Борис Комитов за актуални събития, за слънчевото затъмнение на 20 март, за цвета на Луната при лунното затъмнение от 28 септември в зависимост от активността на Слънцето и др.
6. 5-ма от най-изявените астрономи-любители на НАО-Ст. Загора участваха за поредна година в Националната лагер-школа по астрономия в местността Бели брези до Ардино под ръководството на колеги от народните астрономически обсерватории в страната, на СУ, докторанти и студенти в началото на м. август. Старозагорските участници взеха участие в наблюденията на променливи звезди – визуални и фотометрични (Михаил Пенев) , метеорни наблюдения (Силвия Георгиева), астрофотография и астрофотометрия Милен Минев и Георги Петков), окултации на екзопланети (Деана Тенева), виртуална астрономия (Георги Петков). Ръководител на групата бе астрономът на НАО-Ст. Загора Надя Кискинова.
7. За втора година бе проведена астрономически детски лагер в базата на фондация „Миню Балкански“ в с. Оряховица с 20 деца от страната и Ст. Загора от 31 август-4 септ. 2015 под ръководството на астронома от НАО-Ст. Загора Надя Кискинова

Общински проекти:
1. За отбелязване на 54-та годишнина от основаването на Старозагорската обсерватория бе направена програма на отворените врати за 23-26 февр., с която се обяви и началото на предвидените събития в Календара на Годината на светлината на общинско ниво.
2. През февруари-април се работи по организацията, разгласяването, провеждането и аранжирането на изложба по първия от конкурсите, посветени на Годината на светлината и 25 години от старта на единствения по рода си космически телескоп „Хъбъл“ – Общински конкурс за рисунка „Вселената на „Хъбъл“. Заключителният етап на конкурса бе на 24 април – датата на изстрелване на космическия телескоп и заключителна дата от програмата, посветена на астрономическите и космически събития през април. В конкурса се включиха близо 300 участника от училищата и ДГ. Най-активни с награди са СОУ „Железник“, СОУ „Васил Левски“, ОУ „Кирил Христов“, ПГСАГ „Лубор Байер“, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, ПГВМ „Иван Павлович“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ПМГ „Гео Милев“, НУМСИ „Христина Морфова“, ЦДГ 25 „Ален мак“, а също ОУ „Христо Ботев, Варна и ПМГ „Никола Обрешков“, Казанлък.
3. За отбелязване на космическите и астрономически събития през месец април бе направена програма Седмица на Земята и Космоса с филми и демонстрационни наблюдения през цялата седмица 20-24 април.
4. В рамките на програмата за Седмицата на Земята и Космоса бе лекцията на академичния координатор на националната програма Космически предизвикателства Камен Козарев, д-р по астрофизика в Харвард.
5. Отбелязване на астрономически дни – пролетното равноденствие тази година почти съвпадна с рядко астрономическо явление – частично слънчево затъмнение на 20 март. Проведе се широка разяснителна кампания за събитието сред обществеността и наблюдателната площадка се изпълни с много желаещи за наблюдават с телескоп и специални слънчеви очила събитието. За щастие, през по-голямата част от затъмнението небето бе безоблачно. Снимковият материал и първите резултати от наблюдаваното явление любителите-астрономи споделиха с колегите си по време на Варненската конференция.
6. В края на уч. 2014-2015 г. бяха обявени поредицата от предвидени конкурси за Годината на светлината, съвместно със Съюза на физиците в България – клон Стара Загора и Клуба на астрономите-любители при НАО „Гемма“ за компютърни презентации, снимки на небето и астрофотографии, чиито резултати бяха обявени по време на международния проект Нощ на изкуствата на Община Стара Загора в края на септември:
– Конкурс за астрофотография „Ловци на небесни светлини“ за снимки на астрономически обекти и явления със или без астрономическа оптика.
– Конкурс „Красотата на земното небе“ за авторски снимки на оптични явления в земната атмосфера, както и конкурсът за астрофотографии бе в 2 възрастови групи – за учащи се и граждани.
Участниците в двата конкурса бяха в 2 възрастови групи: за ученици и граждани. Най-добрите 10-20 снимки от двата конкурса попълниха постоянната изложба във фоайето на обсерваторията.
– Конкурс за есе и компютърна презентация „Природата на светлината“ също бе за ученици 8-12 клас и граждани. Участниците бяха общо 80 като най-активни бяха учениците от ПГСАГ „Лубор Байер“, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, ПГВМ „Иван Павлович“, ГПЧЕ. Най-добрите презентации и есета от 3-те училища бяха представени от техните автори в Нощта на изкуствата. Есето на Росица Петрова от Търговската гимназия бе публикувано в единственото издание за любителска астрономия в-к „Телескоп“ на Астрономическа асоциация, София.
7. НАО участва със своя програма в Нощта на изкуствата на 25 септември 2015 г. с отчитане и награждаване на участниците в конкурсите за снимки на небесни оптични явления, астрофотографии, есета и презентации; с презентации за зодиакалните съзвездия, за космическия телескоп „Хъбъл“, както и 2 документални филма от поредицата „Фантастична светлина“. В залата за посетители бе демонстрирано звездното небе с компютърния планетариум и видимостта на планетите за сезона. На наблюдателната площадка съпъсващи останалата програма бяха демонстрационните наблюдения с телескоп на обекти от звездното небе, както и разходка по ярките звезди и съзвездия на небето с лазерна показалка. Нощта бе ясна, което позволи 500 до 1000 граждани, деца и ученици да участват в цялата програма, за изпълнението на която бяха привлечени бивши колеги и астрономи-любители и от средата на студентите и учениците.
8. Бе направена подготовка за наблюдение на пълното лунно затъмнение на 28 септември с разяснителна кампания, публикувани статии, организация на астрономите-любители за визуални и фотографски дейности. За съжаление през цялата нощ плътни облаци закриваха небето над Стара Загора и цяла България.
9. За първи път в края на м. август 2015 г. бе проведена астрономическа школа от семеен тип в с. Борущица, обл. Мъглиж, където летуват деца от Стара Загора и областта. В нея се включиха допълнително 10-тина семейства от града, дошли да съчетаят летния си отдих с астрономическата анимация. В продължение на седмица и един уникенд от 22 до 30 август всеки ден бяха изнасяни популярни и научни лекции за слънчевата активност и зараждането на космонавтиката (доц. д-р Б. Комитов), връзката на слънчевите избухвания със земетресенията (проф. Петков от СУ), извънземен живот, зодиакалните съзвездия и работа със звездна карта, както и наблюдения с телескоп на Луна (Н. Кискинова). Проведени бяха и няколко туристически похода в околността. Близо 30-тина деца от предучилищна възраст до 9 клас, както техни родители и др. участваха в лекториите и наблюденията.
10. Във връзка с отбелязването на астрономически събития бе отбелязано и зимното слънцестоене със специално посветени семинари „В очакване на зимата“ на 14 и 16 дек., предназначени за деца на Звездната работилница и астрономи-любители, ученици от училищата, техни ръководители и родители.
11. Направена бе подготовка и организация за провеждане на базови наблюдения от цяла България на най-активния метеорен поток Геминиди в нощта на 14-15 декември по инициатива на Милен Минев
12. Наблюдаван бе малкият парад на планетите Венера, Юпитер и Меркурий, както и съпътстващите ги съединения на утринното небе през месеците от октомври до декември.
13. Наблюдавана бе ярката комета Каталина на утринното небе през декември 2015 и януари 2016 г.

Системно в ежедневната работа на специалистите от НАОП са осъществявани дейности като:
1. Методическа помощ на учители по физика и астрономия, география, биология, човек и природа за провеждане на съвместни уроци, демонстрационни наблюдения, проекти за работа с изявени деца, училищни празници на физиката и астрономията през учебната 2014-2015 г. и 2015-2016 г.
2. Астрономическата обсерватория предложи свои извънучилищни форми за учебните 2014-2015 и 2015-2016 година:

ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА за 6-10 годишни деца или за деца от предучилищна възраст до 3-4 клас, пролетен, есенен и летен ваканционен модули, обхващащи 2-3 месеца
Клуб АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ за 11-14 годишни, 5-7 клас и за 15-19 годишни или 8-12 клас
КОСМИЧЕСКА ФИЗИКА за 17-19 годишни, 10-12 клас
ПРИРОИЗСЛЕДОВАТЕЛ за 11-19 годишни , 5-12 клас
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ за 11-19 годишни, 5-12 клас
ФОТО- И за 15-19 годишни, 8-12 клас
АСТРОФОТОГРАФИЯ
ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ за 15-19 годишни, 8-12 клас
МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ за 15-19 годишни, 8-12 клас
АСТРО-ОЛИМПИАДА за 11-19 годишни, 5-12 клас

3. Провеждане на лекции и демонстрационни наблюдения с ученици от града и с ученици от други градове на екскурзия в Стара Загора през учебните 2014-2015 г. и 2015-2016 г. по подадена заявка.
ОТЧЕТ за дейността на НАОП за периода 2011 – юни 2015
2011

Дейността на НАОП за 2011 година бе посветена на:
– 50-годишнина от основаването на първата в страната ни Народна астрономическа обсерватория;
– 50-та годишнина от полета на първия космонавт на планетата Земя Юрий Гагарин, патрон на Обсерваторията;
– на обявената от НАСА 2011 – Международна година на Слънчевата система, във връзка с тройно повече от всяка друга година космически мисии, поставящи нов етап в изучаването на телата от Слънчевата система и най-вече с епохални мисии към Марс

Национални прояви
Национална астрономическа олимпиада 25 – 27 март 2011 в Стара Загора
От 2007 г. НАОП не е в системата на Министерството на образованието. Въпреки това в НАОП продължава подготовката на изявени ученици, желаещи да участват в Астрономическата олимпиада.
През 2011 г. Регионален инспекторат Стара Загора и НАОП „Юрий Гагарин” за първи път бяха домакини на Националния кръг на олимпиадата, проведена на 25-27 март 2011 година. Класираните на призови места астрономи-любители на НАОП са:
Делян Иванов Лафчиев от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – 4-то място и
Георги Георгиев Славов от ПГСАГ „Лубор Байер“ – на 17 място

Провеждане на Национална конференция по астрономия на Съюза на астрономите в България, 12 – 15 май 2011 в Стара Загора
В нея взеха участие 45 астрономи от Института по астрономия с НАО – БАН, София; СУ „Климент Охридски”, София; ШУ„Константин Преславски”, Шумен;НАОП”Джордано Бруно”, Димитровград; НАОП„Николай Коперник”, Варна; Астрономическа обсерватория, Хасково.
Домакини на конференцията бяха НАОП „Юрий Гагарин” и Института за космически и слънчево-земни изследвания при БАН, Филиал Стара Загора
Отбелязана бе тържествено 50-та годишнина на НАОП „Юрий Гагарин” от колегите астрономи в България.

Регионални прояви:
Под мотото на половинвековните годишнини на НАОП в Стара Загора и полета на Гагарин, както и Годината на Слънчевата система в началото на календарната 2011 година бяха обявени два конкурса с краен срок 20 април 2011 г.:
– Общински конкурс за детска рисунка „Децата на Слънцето”
– Национален конкурс за есе под мотото „…звездното небе над нас и
нравственият закон вътре в нас”
Конкурсът за детски рисунки се проведе в две възрастови групи:
– деца от предучилищна възраст и ученици 1-4 клас
– ученици 5-7 клас
В конкурса взеха участие общо 180 участника и 20 ръководителя от 7 основни и среднообразователни училища; 5 детски градини; 2 школи за изобразително изкуство и едно частно ателие; Обединен детски център от Стара Загора. Въпреки общинския характер на конкурса в него взеха участие и едно основно училище от Пловдив и 2 детски градини от Ямбол и Казанлък.
Всички номинирани рисунки бяха аранжирани в голямата зала на НАОП.Изложбата на детски рисунки съпътства тържествената програма на НАОП за отбелязване на нейната годишнина.
Националният конкурс за есе под мотото на известните думи на философа Имануел Кант
“Две неща изпълват душата с винаги ново и силно удивление и благоговение, колкото повече
и по-дълго размишляваме за тях – звездното небе над нас и нравственият закон вътре в нас.”
се проведе в две възрастови групи:
– ученици 8-12 клас
– студенти и граждани
В групата на учениците учавстваха 27 автори на есета, сред които бяха отличени 11 с публикуване на интернет страницата на НАОП Стара Загора и на страниците на периодичния печат за любители-астрономи у нас в-к „Телескоп” на Астрономическа асоциация, София, а в групата на студентите и гражданите от общо 11 бяха отличени 7. Немногото на брой есета все пак доказаха, че млади и не толкова млади се замислят върху нравствените устои, на които се крепи претворяването на света около нас и че астрономията има светогледна роля в миналото, но и сега.

Системни наблюдения на астрономите-любители:
Редовно се провеждат системни наблюдения на Слънце и метеори с астрономи-любители по международна методика с обмен на данни.
Астрономически наблюдения на редки астрономически явления – слънчеви и лунни затъмнения:
1. Наблюдение на частичното слънчево затъмнение на 4 януари 2011 г. с любители астрономи и граждани на терасата на НАОП.
2.Наблюдение на пълно лунно затъмнение 15-16 юни 2011 с любители астрономи и граждани.
3. Наблюдение на пълно лунно затъмнение на 10 декември 2011 от астрономи-любители
Ясното небе позволи да се осъществят всички тези наблюдения на редките астрономически явления и да се получат много стойностни снимки на различните фази на явлението, които бяха публикувани в медии, интернет форуми и сайта на Обсерваторията. Най-добрите вече са част от постоянна астроизложба в коридорите на НАОП.
Бяха получени резултати, които са обобщени в доклади за участие в астрономически конференции и други проекти.

Национални прояви, в които старозагорски астрономи-любители имат участие и награди през 2011 г:
1. Националния конкурс в Интернет „Ловци на небесни съкровища”, Варна
ІІІ място за илюстративен проект, старша възраст бе присъдено на сайта
„50 години от полета на Юрий Гагарин”http://gagarin50.hit.bg
с автори:
Георги Георгиев Славов, Хас/2 клас, ПГСАГ „Л. Байер”, Ст. Загора
Марин Емилов Потоцки, ХІ а клас, ПГЕ „Джон Атанасов”, Ст. Загора
Ръководил: Надя Кискинова, НАО „Ю. Гагарин”, Ст. Загора
2. Участие на астрономи-любители в Националния конкурс на фондация „Еврика” „Космосът – настояще и бъдеще”, София
Темата в раздела за идеи и разработки на конкурса „Небесна заря” на любителя-астроном Деана Тенева, 7 кл. от ХІІІ ОУ бе отличена с грамота и е публикувана в престижното списание „Наука” на Съюза на учените в България. С това е призната за научна разработка.
В раздела за компютърни разработки с грамота бе отличен проектът на любителите-астрономи Георги Славов, 10 кл. от ПГСАГ „Лубор Байер” и Марин Потоцки, 11 кл. в ПГЕ „Джон Ататанасов” „50 години от полета на Юрий Гагарин”
Наградите бяха връчени в Деня на народните будители 1 ноември в Националния дворец на децата, София, лично от първия космонавт на България Георги Иванов.
2012

1. Участие със системни наблюдения на слънчевата активност и обмен на данни с Международни центрове по слънчева активност в Белгия и Германия по Интернет
Системните наблюдения в НАОП по слънчева активност по методиките на международните центрове в Белгия и Германия, започнати от 1989 г., продължиха и през 2012 г.
Визуалните наблюдения на слънчевите петна тази година бяха допълнение с радионаблюдения на слънчевите избухвания чрез включване в проекта на Слънчевия център в Станфордския университет, САЩ, по наблюдение на свръхдълги радиовълни, отразени от земната йоносфера с предоставен от Станфорд SID-монитор, с който започнахме системни наблюдения и натрупахме наблюдателен материал, чийто анализ ни позволи да се включим в международния обмен на данни и с този център по слънчева активност.
Нещо повече, обединихме работата на нашия SID-монитор със саморъчно направения радиоприемник на честота 29 Mhz на астронома-любител Николай Маринов под ръководството на доц.д-р Б. Комитов и проф Цветанов, БАН.
Основан и постоянно действащ е Центърът по слънчев и слънчево-земен мониторинг-Стара Загора, ръководен от доц.д-р Б. Комитов. Резултатите от наблюденията се публикуват всекидневно в сайта http://www.heliotaraxy.com/
Старозагорската обсерватория е първата и единствена в България, в която се извършват системни визуални и радионаблюдения на Слънцето.

2. Участие в международния проект „Светлинно замърсяване” по интернет – февруари-април, 2012.
За поредна година 12 астрономи-любители на НАОП се включиха в този международен проект и изпратиха своята оценка за осветеността на гр. Стара Загора по интернет на сайта Globe at Night. Оказа се, че нашият град е с доста висока осветеност в района около наблюдателната площадка на НАОП – граничната звездна величина е до 4 в най-добрия случай, което означава, че голяма част от по-слабите звезди се сливат с фона на небето. При такава видимост не са възможни примерно астрофотографски работи и фотометрия на обекти като комети, галактики и мъглявини от междузвездното пространство, както наблюдение на метеорни потоци.
Стара Загора е на картата на светлинното замърсяване, която се актуализира всяка година по този проект в поредица от подобни кампании.

3. Участие в Националния проект „Ловци на небесни съкровища” по Интернет – октомври 2012.
Заключителният етап на този национален проект е през април по време на традиционната Национална младежка конференция по астрономия в гр. Варна.
Старозагорските астрономи-любители под ръководството на астронома в НАОП Н. Кискинова участваха с 2 интернет сайта в този проект:
илюстративен проект „Небесни зрелища – пасажи и затъмнения”

http://nebesni-zrelishta.freehosting.bg/

на екип в състав Георги Георгиев Славов 11клас, ПГСАГ „Лубор Байер“,
Марин Емилов Потоцки и Георги Георгиев от 12 клас, ПГЕ „Джон Атанасов”
И изследователска разработка„24.0kHz – Наблюдение на слънчевото въздействие в йоносферата”

http://24khz-sidmon-stz.freehosting.bg/

на Георги Георгиев Славов, ученик в 11 клас на ПГСАГ „Лубор Байер“ и Деана Тенева от 8 клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ бе класирана на ІІІ място.

4. Участие на астрономи-любители в Националната младежка конференция по астрономия, Варна, април 2012
В традиционната конференция участват астрономи-любители от страната и чужбина, за да споделят наблюдателните си резултати.
Старозагорските астрономи- любители изнесоха 3 наблюдателни доклада:
„Визуални наблюдения на променливи звезди по време на Националната лагер-школа Белите брези 2011 г”, Георги Славов
„Йоносферни наблюдения-първи резултати” – Георги Славов
„Астрофотография 2011” – Милен Минев
По време на конференцията старозагорските астрономи-любители получиха свои снимки на галактики от 3-метров професионален телескоп на Хаваи с включване по Интернет.
5. Участие в Националната конференция по проблемите на обучението по физика и астрономия на Съюза на физиците в България с участие на астрономи-любители в Младежката сесия на Конференцията в Габрово – април 2012
Постановката на проблематиката за слънчево-земните въздействия и анализ на
наблюдателните резултати със SID-монитора бяха обобщени в доклада за постерната
сесия на конференцията от астронома Н. Кискинова „Йоносферни наблюдения и слънчеви
избухвания”.
Астрономите-любители Георги Славов и Деана Тенева презентираха своите разработки
по тази тема на Младежката сесия.
На Младежката сесия на Конференцията бяха изнесени още 13 презентации на
кръжочниците по астрономия от ПГСАГ „Лубор Байер”, Стара Загора с ръководител учителят
по физика и астрономия Тонка Иванова и научен ръководител астрономът от НАОП
Н. Кискинова по основната тема на Конференцията – 100 години от рентгеновия анализ.
Постановката н
6. Регионален конкурс и изложба от макети на слънчеви часовници „Моят слънчев часовник”– развитие на Международния конкурс на Европейската организация за астрономическо образование ЕSА на местно ниво, април 2012
Конкурсът бе предназначен за ученици 6-12 клас, за да проучат историята и разнообразието от слънчеви часовници у нас и в чужбина, да научат повече за видимото движение на Слънцето по небето и да се опитат да си направят собствен макет на слънчев часовник.
Участието в този конкурс не бе много масово, но участвалите модели бяха оригинални. Колективна награда получи гостуващия макет от Ловешката Математическа гимназия с паралелки по дърворезба – 8 деца от Кръжока по астрономия с ръководител Снежана Генова.
По идея на един от старозагорските участници бе разработен модел на слънчев часовник, която бе изработен в каменарско ателие и е поставен на наблюдателната площадка на НАОП. Слънчевият часовник е една от атракциите на НАОП и град Стара Загора.

7. Регионален конкурс и изложба от детски рисунки в три възрастови групи на тема „Космическо изкуство” – развитие на Международния конкурс „Изкуството в астрономията” на Европейската организация за астрономическо образование ЕSА на местно ниво, април 2012 г.
Този конкурс имаше за цел да приобщи децата на Стара Загора към вдъхновящите изображения на космически обекти от съвременната професионална астрономическа техника и космическите телескопи. Така бе предоставена възможността деца от 6 до 18 години да пресътворят красотата на Вселената чрез свои рисунки на наблюдавани от тях небесни явления, илюстрации от печатни издания или изображения в Интернет.
В регионалния конкурс за рисунка взеха участие 7 училища и 2 школи с близо 300 рисунки от 267 участника в 3-те възрастови групи
Имаше по няколко номинирани за призовите места и още грамоти за специална техника, 2 за най-малките 6-годишни участници, колективна награда на второкласници и отделно над 50 грамоти за най-добрите рисунки.

8. Астрофотографската изложба със снимки на астрономически обекти и явления с телескопична техника на астрономите-любители
е своеобразно развитие на Международния конкурс „Изкуството в астрономията” на ЕSА.
През първата половина на март ярките планети Венера и Юпитер бяха много близо на вечерното небе, а когато към тях се присъедини и тънкия сърп на младата Луна, астрономите-любители направиха поредица от красиви снимки на този своеобразен парад на планетите, който се случва сравнително рядко. Тези снимки станаха част от колекцията на астрофотографската изложба.
Към тях бяха добавени и тези, които снимаха по време на друго интересно събитие – окултацията на Юпитер и спътниците му от Луната на 15 юли, както и много други, получени по време на лагер-школата на Белите брези през август.

Изложбата от рисунки и макети на слънчеви часовници бе открита на 26 април като част от програмата на астрономическия месец АПРИЛ, където на общоградско тържество бяха наградени участниците с най-добри творби.

9. Провеждане на лектории и демонстрационни наблюдения за популяризация на астрономията с ученици от всякаква възраст, техните родители и граждани по време на Международния месец на астрономията Април 2012
Месец Април всяка година от 2009 година се отбелязва като международен месец на астрономията и първото събитие е 12 април – Денят на авиацията и космонавтиката. Ние обаче можем да започнем отбелязването на събитията през този месец с полета на нашия първи космонавт Георги Иванов. Излъчен бе филмът от нашата видеотека „България и Космосът”, излязаха и публикации по повода в местния и специализиран печат.

10. Включване в проявите на Световния ден на космонавтиката „Нощ на Гагарин” на 12 април по Интернет.
Както всеки път от 2001 година, така и сега, на 12 април се проведе международната кампания Вечер на Гагарин.
Обявихме отворени врати с програма от презентации и филми за космонавтиката. Останахме приятно изненадани от високата им посещаемост, макар че тази година се случи 12 април да е по време на пролетната ваканция на учениците. Въпреки това имахме ученически групи екскурзианти, както и старозагорски ученици, обхванати в няколко клуба и кръжока по астрономия. Посетиха ни и много граждани по повод Деня на авиацията и космонавтиката.
За пореден път на 12 април се регистрирахме в сайта Нощ на Гагарин – Yuri’s Night. Оказва се, че тази година е втората с най-много изяви от цял свят след 2011 г. – 236 на брой от 51 държави на 7-те континента.
От България до 14 ч. лятно часово време на 12 април т.г. бяха регистрирани Шуменски университет и Силистра, към които се присъедини и Стара Загора.
Инициативата започва от 2004 г. с 77 регистрирани изяви от 34 държави от 7-те континента.
За поредна година Клубът на астрономите-любители „Гемма” отпечата своя вестник ВСЕЛЕНА.
Месецът на астрономията продължи с отбелязване на 22-рата годишнина от полета на космическия телескоп „Хъбъл” на 23 април, когато бе предложена презентация и филм за този телескоп и неговите изображения на посетителите.
Част от програмата на астрономическия месец бе и заключителния етап – награждаването на участниците в конкурсите за рисунки и слънчев часовник и откриване на изложбата на 26 април.
На 27 април официално Месецът на астрономията приключи с първата от поредицата публични лекции на доц. д-р Борис Комитов „Стара Загора и Космосът”.
По време на тези прояви бяха предложени бяха и демонстрационни наблюдения с телескоп на Луна и планети.
В средата на месец АПРИЛ стартира и програмата за теоретична и наблюдателна подготовка за събитието на годината – Пасажа на Венера.

11. Участие в международния проект „Пасаж на Венера 2012” за наблюдение, събиране на наблюдателни резултати в международни центрове за обработка на данни и популяризиране на уникалното небесно явление– 6 юни 2012 г.
Тази година се отбелязват 4 века от откритието на слънчевите петна от Галилей и тази годишнина съвпадна с изключително рядкото астрономическо явление Пасаж на Венера.
От 17 април, започнахме кампания ДНИ НА СЛЪНЦЕТО за подготовка на астрономи-любители, всички желаещи ученици, клубове и кръжоци по астрономия в училищата и граждани за наблюдение на пасажа на Венера по диска на Слънцето на 6 юни. За целта обявихме наблюдение с телескоп на наблюдателната площадка на НАОП всеки работен и учебен ден.
Обявихме поредица от публични лекции в залата на НАОП на тема НАШАТА ЗВЕЗДА СЛЪНЦЕТО, СЛЪНЦЕ. СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ПАСАЖ НА ВЕНЕРА.
Издадена и разпространен бе информационен бюлетин за събитието и възможностите за наблюдение и предпазване на очите.
Проведе се пресконференция с местните медии. Участие в местните електронни издания и телевизия ТВ Стара Загора.
Направена бе подготовка и организация за наблюдение на събитието на наблюдателната площадка, където астрономите-любители заеха позиции в ранната утрин на 6 юни. За всички други, желаещи да погледнат Венера на диска на Слънцето изнесохме малки телескопи в двора пред Плувния басейн.
На 8-см телескоп-рефрактор бе монтирана специална видеокамера от спонсора на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг за пряко предаване по Интернет на явлението в реално време, придружено с коментар на доц.д-р Б. Комитов. За целта бе създаден линк http://www.david.bg/pasaja-na-venera-06-06-2012/
За съжаление, имаше плътна облачност през цялото време на събитието. Въпреки всичко имаше много ученици и граждани, медии, очакващи да се отвори „прозорец“ между облаците, за да наблюдават директно явлението, а междувременно продължаваше да върви и разяснителната дейност на специалистите и астрономите-любители.

12. VІІ-ма Конференция на Съюза на българските астрономи, Димитровград, юни 2012
Изнесен бе докладът на астронома Н. Кискинова „Наблюдение на Слънце от астрономи-любители в Стара Загора” и поднесен поздравителен адрес на колегите от НАОП „Джордано Бруно” в Димитровград за 50-та годишнина от първия планетариум в България. На конференцията присъстваха колеги от другите народни обсерватории в страната, от Софийски и Шуменски университет и БАН.

13. Астрономическа олимпиада
Областен кръг – класирани астрономи-любители на НАОП Стара Загора са
Теодор Михайлов, 6 кл. VІ ОУ– с най-висок резултат във възрастова група 5-6 клас в областта
Виктор Нанев ,8 кл. Търговска гимназия
Георги Славов, 11 кл ПГСАГ „Лубор Байер”
Делян Лафчиев, 11 кл. ГПЧЕ „Ромен Ролан”
Георги Петков, 8 кл. ПМГ „Гео Милев”
Национална астрономическа олимпиада в Ямбол. Класирани астрономи-любители от Стара Загора:
Делян Лафчиев – 4 място във възрастова група 11-12 клас
Георги Славов – 11 място във възрастова група 11-12 клас

14. Стипендианти на фондация „Комунитас” – 1000 стипендии за уч. 2012-2013 г.
Георги Славов, 12 кл ПГСАГ „Лубор Байер” – за изключителни умения 1 500 лв.
Деана Тенева, 9 кл, ГПЧЕ „Ромен Ролан” – 500 лв.

15. Участие на астрономи-любители в традиционния Национален конкурс на фондация „Еврика” „Космосът – настояще и бъдеще” – юни-ноември 2012
През тази година бе проведен XIV национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ на фондация „Еврика”с традиционните направления за идейни разработки, макети, компютърни разработки, литературни творби и рисунки. В Конкурса участваха двама наши астрономи-любители в направлението „За идеи за научни и технически експерименти”. Специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова, Институт за космически изследвания, БАН, класира участниците и присъди ІІ и ІІІ награда на Деана Антонова Тенева от ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора с научен ръководител Надя Кискинова за научна разработка на тема „Слънчево ехо” и на Георги Георгиев Славов от ПГСАГ „Лубор Байер”, гр. Стара Загора с научен ръководител Надя Кискинова за научна разработка на тема „Ярки променливи звезди от типа Волф-Райе”. Наградите бяха връчени на 1 ноември – Деня на будителите в обновената изложбена зала на Националния политехнически музей, София, от първия български космонавт ген. Георги Иванов.
16. Отбелязване на астрономически дни – равноденствия и слънцестояния
За отбелязване на лятното слънцестоене бе осъществена съвместна инициатива по предложение на МОЛ „Галерия” за използване на пространствто от неправителствени организации. На 22 юни бе проведено демонстрационно наблюдение с помощта на членове от Клуба на астрономите-любители „Гемма” при НАОП и настоящи курсисти на НАОП. на планетите Марс и Сатурн, на Луната от терасата на МОЛ-а с малки телескопи. Рекламата в действие по този начин спечели нови любители на небесните гледки и нови деца, желаещи да се включат в извънучилищните форми или летните занятия и лагери на НАОП.
Отбелязването на есенното равноденствие съвпадна с Нощта на музеите, а зимното слънцестоене отбелязваме със семинарно занятие. Тази година гост-лектор е доц.д-р Алексей Стоев, който запозна астрономите-любители и граждани с проведена в Южна Корея международна астрономическа олимпиада и пълното слънчево затъмнение, което той наблюдава от Австралия.

17. Провеждане на летни детски занимания в „Звездна работилница”– теми и наблюдения с телескоп – юни-юли 2012
Лятната ваканционна програма за 6-10 годишни деца ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА стартира на 1 юни – Деня на детето, петък, от 11 часа в залата на НАОП. с темата „СЛЪНЦЕТО, слънчевите петна и … още нещо” във връзка с очаквания Пасаж на Венера – част от разяснителната кампания за събитието на годината. Продължи с покана за самото наблюдение.
Веднъж седмично в сряда се провеждаха занятия за свободни посещения по темите КАКВО ИМА НА НЕБЕТО; ЯРКИТЕ ПЛАНЕТИ НА ЛЯТНОТО НЕБЕ; НЕБЕСНИ МЕЧКИ – МАЛКАТА И ГОЛЯМАТА; ПАЗИТЕЛЯТ НА НЕБЕСНИТЕ МЕЧКИ; СЪЗВЕЗДИЕТО ДРАКОН; ПОДВИГЪТ НА ПЕРСЕЙ; ЗВЕЗДНОТО СЕМЕЙСТВО през месеците юни и юли.
Отделно по заявки в удобен ден и час се провеждаха занятия с някои от летните занимални.
Звездната работилница продължи и в летния астрономически лагер – ІІ смяна на общинския лагер в местността Паници до Калофер от 15 до 24 юли с 20-тина деца и 13 деца от лятната занималня „Малкият принц”.

18. Лагер-школа за любители на астрономията – ученици 1-8 клас в местността Паниците, Калофер – м. юли 2012 г.
Лагерната смяна под ръководството на астронома от НАОП Н. Кискинова в общинска ученическа база „Паници”, Калофер премина нормално по предварително съгласуван план за разнообразен летен отдих на 12 деца от занималня „Малкият принц” с ръководител Петя Йовчева и 15 деца от сборна група „Звездна работилница” при НАОП с ръководител Иванка Славова. Общо 27 деца от предучилищна възраст до 8 клас се възползваха от възможността за почивка, съчетана с походи в планинската местност, разнообразни спортни игри, видеопрожекции, занимания за ориентиране по Слънцето и звездите, астрономически наблюдения с телескоп.

19. Участие в Националната лагер-школа на астрономите-любители в България в местността „Бели брези” до Ардино, август 2012
От 3 до 17 август т.г. се проведе традиционната 42-ра Национална астрономическа лагер-школа, в която 6-ма възпитаници на НАОП-Ст. Загора – Теодор Михайлов,6 кл.VІ ОУ, Георги Петков, 8 кл. ПМГ, Георги Славов, 12 кл. ПГСАГ, Деана Тенева, 9 кл. ГПЧЕ и двама студенти – Милен Минев, СУ-Теоретична физика и Марин Потоцки – Габровски университет, се представиха достойно с участието си в наблюдателните групи Метеори, Променливи звезди, Фотометрия, Астрофотография, Слънчева активност. Наблюдаван бе и най-активният метеорен поток през лятото – Персеидите. Бяха събрани стойностни наблюдателни данни, част от които бяха обработени и представени като първични резултати на конференцията през последния ден на лагер-школата. Презентациите ще бъдат публикувани на интернет-страницата на лагер-школата http://www.astro-brezi.org/
Обменен бе опит между астрономите-любители от страната – участници в лагер-школата. Осъществена бе приемственост между поколенията чрез участието на студенти и докторанти по астрономия у нас и чужбина – бивши участници в тази лагер-школа и участници в астрономическата олимпиада. Те, както и колеги от Софийски университет – Катедра Астрономия и БАН с Национална обсерватория на Рожен изнесоха поредица от лекции за постиженията в своята област.
Отзивите на домакините – колегите от Кърджалийската обсерватория и организаторите от научните институции за работата на старозагорските астрономи-любители са много добри.
20. Участие в Международния проект „Нощ на изкуствата”, провеждащ се традиционно в Стара Загора в края на септември 2012 – 28 септ.
Програмата започна от 17 часа и продължи след обявения краен час 23 часа.
Предложени бяха на посетителите изложбите „Космическо изкуство” от детски рисунки, Изложба от старинни астрономически уреди; Изложба от астрофотографии на астрономи-любители;Изложба от фотоси на космическия телескоп „Хъбъл”; Изложба от макети на ученици от ПГСАГ „Лубор Байер” „Енергия от бъдещето”.
Изнесени бяха мултимедийни презентации: „Нов етап в изучаването на Марс”; „Програмата „Аполо” /в памет на Нийл Армстсронг/ и др. – Н. Кискинова, астроном в НАОП „Ю.Гагарин”:
Виртуален планетариум: Небето през есента – Георги Славов, любител-астроном, ученик в ПГСАГ „Лубор Байер”
Лекция: „Животът на звездите”, д-р Ева Божурова, НАОП „Н. Коперник”, Варна и
Лекция: „История на космонавтиката – Нови космически транспортни системи” – доц. д-р Борис Комитов, Институт по астрономия с Астрономическа обсерватория на Рожен – БАН.
От 19:30-23:30 на наблюдателната площадка астрономите-любители от клуб „Гемма” демонстрираха Луната и др. небесни обекти с телескопите на НАОП. Времето бе ясно и топло през цялото време и Нощта премина с висока посещаемост – стотици, а може би хиляди граждани и гости на града се възползваха от богатата ни програма и мнозина ученици изявиха желание да се включат в извънучилищните форми на НАОП.

21. Участие в Националния фестивал «Наука на сцената»-4 в гр- Севриево, 26-28 октомври 2012 г.
Това събитие е включено в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2012/2013 година. Провежда се за 4-ти път в България като първи етап от международен проект, свързан с възможността учители и ученици да осмислят и представят естествените науки по нов, оригинален начин, свързан с естетическото и емоционалното им съдържание, като целта му е да се повищи интереса към тях и да се разкрият възможностите и перспективите, които те им предоставят.
Организатори са Националният организационен комитет (НОК) на програмата „Наука на сцената”, Министерството на образованието, младежта и науката и Община Севлиево, с подкрепата и съдействието на Съюза на физиците в България, Българското дружество за химическо образование и история и философия на химията – Съюз на химиците в България, Съюза на биолозите в България, Съюза на учените в България, Британски съвет България, Фондация „Еврика”, Форум „Демокрит”, Националния политехнически музей, Националния ученически екопарламент, Центъра за творческо обучение София. Домакини за трети пореден път са Община Севлиево и Регионален инспекторат по образование гр. Габрово.
Екипът на НАОП Стара Загора се представи с 4 компютърни презентации, от които тази на Деана Тенева за земната йоносфера бе класирана на ІІ място.

21. Участие в Международния конкурс на НАСА за есе на тема „Учен от екипа на Касини за един ден“
Есето на Деана Тенева «Спътникът Пан» бе класирано на І място в националния кръг на конкурса с право на публикуване на английски език в интернет страницата на конкурса на НАСА и участие по избор през 2013 г. в наблюдателните екипи на 2-метрия телескоп на Националната обсерватория на Рожен.

22. Годишни стипендии на Ротари клуб-Стара Загора
За първи в историята на НАОП Ротари клуб се обърна за предложение към ръководителя на НАОП за излъчване на изявени млади хора в областта на астрономията. Номинирани бяха двамата най-изявени понастоящем астрономи-любители: ученичката от ГПЧЕ «Ромен Ролан» Деана Тенева и ученикът от ПГСАГ «Лубор Байер» Георги Славов. Ръководството на Ротари клуб-Ст. Загора реши и на двамата да връчи ежегодните си стипендии за изявени ученици в областта на природните науки, което стана тържествено на годишно събрание на Клуба на 10 декември 2012 г.

23. Участие на НАОП в проекта на РИО и Община-Ст. Загора „Учене през целия живот” в Деня на отворените врати със своя програма на 10 ноември
Н. Кискинова презентира дейността на НАОП в Регионална библиотека „Захарий Княжевски“. Изнесена бе и презентация пред ученици в залата на НАОП „Пътешествие по зодиака“ и проведено демонстрационно наблюдение на слънчеви петна от астрономите Н. Кискинова и Б. Комитов.

24. Отбелязване на 50-годишнината на Европейската южна обсерваторияq ESA – медийно в датата на основаването й – 4 октомври и с прожекция на филма на ESA „Очи към небето” на 26 ноември и във връзка с 5 години от присъединяването на България към Европейския съюз.

25. През учебната 2012-2013 г. в НАОП функционираха следните постоянни форми за извънучилищна работа:
– ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА за ученици 1-4 клас по индивидуален план на участниците през месеците октомври-ноември и февруари-март-април, в сряда от 10:30 или 14:30 часа.
Програмата включва изучаване на звездите и планетите, ракети, совалки и космически сонди чрез моделиране, оцветяване и рисуване, изработване на макети от подръчни и отпадъчни, материали, апликации и забавни игри, фантастични космически пътешествия.
– КЛУБ НА АСТРОНОМИТЕ-ЛЮБИТЕЛИ за ученици 5-6 клас всеки понеделник от 17 часа и за ученици 7-12 клас, в понеделник от 18:30 часа.
Програмата е за индивидуална теоретична, практическа и наблюдателна подготовка на младежите, желаещи да участват в национални и международни изследователски програми на ниво любители-астрономи, в астрономически лагер-школи, в астрономически конференции и олимпиади. Темите за самоподготовка са публикувани в http://astronomy4all.com
– Наблюдателни и изследователски проекти за астрономи-любители по направленията СЛЪНЦЕ И СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ, МЕТЕОРИ, ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ, СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ И ДР. са по индивидуална програма на участниците по уговорка с ръководителите в удобно за тях време.
Освен това Астрономическата обсерватория предлага методическа помощ на учители-ръководители по проекти за работа с талантливи деца и по програма „Успех” в областта на природните науки и лекции за ученици според учебния материал по физика и астрономия, човекът и природата, химия и екология, география, биология и философия. Ръководителите на клубове, кръжоци и проекти по физика и астрономия, човек и природа могат за провеждат системно или чрез отделни заявки за посещения в Обсерваторията своите занятия. Лекциите по учебния материал се заявяват предварително в удобен ден и час на телефоните на Обсерваторията.

Астрономически беседи и демонстрационни наблюдения за всички граждани се провеждат кампанийно по отделна програма за всяко от по-горе изброените събития.

През 2012 г. астрономите-любители (ученици и граждани) от неправителствената организация Клуб „Гемма” при НАОП участваха в първата Борса за идеи на фондация „Лале” в Стара Загора- януари и втората Борса през м. ноември със сключване на сделки с Търговско-промишлената палата в Ст. Загора за изнасяне на системна месечна информация за видимостта на звездите, планетите, лунните фази, метеорните потоци, началото на сезоните и др. интересни астрономически явления в сайта Икономически портал на Търговско-промишлената палата, както и с фирмата на Б. Ройдев за поддръжка на интернет сайтовете на Обсерваторията.

Във връзка с внезапното безпричинно уволнение на Борислава Георгиева, организатор в НАОП и астроном-любител от Клуб „Гемма”, при което щатът остана само с един астроном и инженер по поддръжката; неяснотата в структурата и статута на НАОП от пролетта на 2011 г., бе подета Петиция в Интернет, която за кратко време бе подкрепена от над 500 граждани у нас и в чужбина, сред които много старозагорски възпитаници на Старозагорската обсерватория, колеги от академичната общност. В резултат на проведените разговори с ръководството на Община Ст. Загора бе решено щатът на НАОП да се допълни с двама астрономи и домакин, което вече е факт. Така дейността на НАОП може да продължи нормалното си функциониране. Все още стои на преден план неяснотата по ръководството на НАОП. Внесени са докладни записки до Кмета на Община-Ст. Загора за преминаване на НАОП към Отдел Култура, където би могла да се укрепи институционално и където са намерили място читалища, музеи, галерии, театри и др. Внесено е и предложение до ръководството на Община Ст. Загора за закупуване на уред Планетариум, което би дало подобаващия облик на НАОП като популяризаторска и туристическа забележителност на града. Няма отговор по тези предложения.

Благодарение на Община-Ст. Загора и лично на съдействието на г-жа Пенча Чавдарова – Началник на отдел ОМДС е реализиран ремонт на квадратния купол с най-стария телескоп-рефрактор на НАОП и др. телескопи за визуални и фотографски наблюдения на Слънце, входът и вход-изходните врати на залата за посетители в НАОП ва обща стойност от порядъка на 6 000 лв., за което на ръководството на Община-Ст. Загора и фирмата-изпълнител бе изказана писмена благодарност.
2013
Продължение дейността на НАОП по международни проекти с включвания по Интернет и пренесени на национално и общинско ниво чрез програми за лекции, конкурси и демонстрационни наблюдения за
1. Участие на астрономи-любители в международния проект „Светлинно замърсяване” по интернет – февруари-април, 2012.
2. Участие в проекта „Нощ на Гагарин“ с включване по Интернет в сайта Нощ на Гагарин – Yuri’s Night и отделна програма 10-12 април от лекции и филми за космонавтиката, предназначени за деца от детски градини, 1-12 клас, граждани за отбелязване на Деня на космонавтиката и годишнина от полета на първия български космонавт.
3. Участие в проекта „Седмица на астрономията“ през април.
4. Участие в проекта „Седмица на космонавтиката“ 29 септ-1 окт. 2013.
5. Участие в „Нощ на изкуствата“, 27 септ. Популяризация на астрономията чрез изложбите от старинни астрономически уреди, фотоси на космическия телескоп „Хъбъл“, детски рисунки от конкурса „Марс-фантастична реалност“, астрофотографски изложби на астрономи-любители, както и поредицата от презентации за деца, лекцията и изложбата за дендрохронологията, демонстрационните наблюдения с телескоп. Посетителите вероятно са няколко стотин.
6. Отбелязване на астрономически дни.
Около 50 ученика бяха на наблюдателната площадка в деня на пролетното равноденствие около слънчевия часовник, с който се онагледява движението на Земята в пространството чрез един от най-древните способи, а днес – интересна забележителност на населеното място. За деня на зимното слънцестоене в НАОП бе открита изложба „Зима в тропиците“ на инж. Николай Стоянов от щатния състав на НАОП за живота и бита в субтропическо Мали, която бе посетена от много групи граждани и ученици след това.
7. По повод годишнина от основаването на НАОП-Ст. Загора на 26 февруари бе открита още една авторска изложба по астрофотография – на астронома-любител Милен Минев, която е част от постоянния интериор в коридорите на Обсерваторията и е средство за целогодишна популяризация на съвременните астрономически методи и уреди и достъпните за тях обекти на небето пред хилядите посетители в НАОП
8. Участие в международната наблюдателната кампания за проследяване на близкопреминаващ астероид на 15 февруари с получаване на единствена снимка на астероида в момента на най-близкото доближаване до Земята от български астроном-любител.
9. Едноседмична Кометна кампания на НАОП за наблюдение на ярката комета PanSSTARS 10-15 март с около 150 участника в програмата за популяризация на рядкото астрономическо събитие – преминаване на ярка комета.
10. Участие в Наблюдателна школа съвместно с група астрономи-любители от НАОП-Варна на НАО Рожен, 19-25 август, Фотографски и фотометрични наблюдения на Новата в Делфин с професионални телескопи и цифрова техника
11. Участие в Националния летен астрономически лагерза астрономи-любители „Бели брези“, 1-16 август. Получаване на наблюдателни резултати в групите Метеорни потоци, Променливи зевзди, Екзопланети, Астрофотография и Астрофотометрия, първична обработка и изпращане на някои от резултатите в Международни астрономически центрове.
Наблюдение на новооткрита Нова звезда в Делфин- визуални оценки на промените в блясъка.
12. Летен астрономически лагер за деца 1-7 клас, 15-20 юли, в местността Паници до Калофер – спрян със заповед от Община-Ст. Загора – неосъществен на основание недобри хигиенни условия в лагера
13. Участие с есе в проект на NASA „Стани учен за един ден от екипа на „Касини“. Есето на астронома-любител от Стоян Буюклиев от ПГСАГ е класирано като най-добро за български участник и публикувано на англ. език в сайта на конкурса на NASA
14. Участие в номинациите на фондация „Бербатов“. Старозагорският астроном-любител Деана Тенева от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ е в екипа на талантливите деца на фондацията.
15. Участие в проект 1000 стипендии на фондация „Комунитас“ – 2 астрономи-любители от НАОП Ст. Загора, като един – в направлението за изключителни умения.
16. Участие в ХVI Астрономическа олимпиада. Класиралите се на национално ниво са 3-ма астрономи-любители на НАОП-Ст. Загора с много малка разлика в резултатите от класиралите за международния отбор участници.
17. Участие в 39-та Национална астрономическа младежка конференция, 29-31 март, Варна. 5-ма астрономи-любители от НАОП-Ст. Загора изнасоха доклади с наблюдателни резултати и изследователски интерпретации.
18. Участие в Националния конкурс на фондация „Еврика“ „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“, юни-1 ноември. 2-ро място в направление Идеи и разработки, 1-во място в направление за макети и поощрителна награда в направление за литературни творби.
19. Общински конкурс за рисунки,макети и есе на НАОП-Ст. Загора „Марс-фантастична реалност“. Около 400 участника взеха участие в различните направления и възрастови групи. Целта на конкурса бе да се популяриза и проучи по-задълбочено космическото изследване на Марс и да даде възможност за изява на децата от града.

Продължава дейността на НАОП за системни наблюдения на специалистите астрономи, съвместно с астрономите-любители и
1. Участието им със системни наблюдения на слънчевата активност и обмен на данни с Международни центрове по слънчева активност в Белгия и Германия по Интернет
2. Участие със системни наблюдения на слънчеви избухвания по метода на отражение на свръхдълги радиовълни в проекта на Слънчевия център в Станфордския университет, САЩ, чрез SID-монитор.
3. Ежедневни публикации в сайта на Центъра по слънчев и слънчево-земен мониторинг-Стара Загора за Космическото време http://www.heliotaraxy.com/ , поддържан от доц. д-р Б. Комитов.

Учебни групи през уч. 2012-2013 г. в НАОП:
Клуб за астрономи-любители 5-7 клас
Клуб за астрономи-любители 8-12 клас
Наблюдателни групи от астрономи-любители на СЛЪНЦЕ И СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ, МЕТЕОРИ, АСТРОФОТОГРАФИЯ, ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ, РЕДКИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ, ДР.
Форма за работа с деца от предучилищна възраст и 1-4 клас ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА – Постоянни групи по време на учебните години – пролетен и есенен модул, обхващащи 2-3 месеца през учебно време.
Постоянна група през уч. 2012-2013 съвместно с група по проект „Успех“ от ІІ ОУ
Занятия за свободни посещения през лятната ваканция –юни и юли
В изброените дотук форми участват 15-20 деца във всяка група със занятия по 2 учебни часа веднъж седмично по време на учебната година.
Звездна работилница на открито – еднократно по повод 1 юни Деня на детето в Парк 5-ти октомври.
Към учебната работа в НАОП трябва да се вземат предвид и групите, посещаващи Обсерватория по заявка във връзка с учебния материал в училище или по проект „Успех“, както и методическата работа с учителите – разяснителна работа и съвместно съставяне на програми за различни извънкласни форми.

2014 – Годината на Галилей
1. Участие в международния проект „Светлинно замърсяване“ – астрономите-любители изучават съзвездията, работейки по проекта като веднъж всеки месец около дните на новолунието изброяват видимите от дадено място в града звезди и определят граничната звездна величина, изпращайки данните си в сайта на проекта. За 2014 г. този проект е целогодишен, а не кампаниен.
1. Участие в международния проект Нощ на Гагарин, 7-12 април за отбелязване на международния ден на космонавтиката 12 април чрез регистрация на сайта на международната кампания, общинска програма от филми и занятия за отбелязване на 35 години от полета на първия български космонавт на 10 април. Съвместно с Клуб на астрономите-любители залата за посетители бе превърната в Музей на космонавтиката, съдържащ постоянна експозиция от фотоси за развитието на космонавтиката, колекция от марки на космическа тематика, виртуално пътешествие до Луната и Марс чрез „космическите кантарчета“ във фоайето на Обсерваторията и макета за пътешествие през черна дупка. Традиционно Клубът на астрономите-любители издаде в-к Вселена с материали за популяризация на космонавтиката и дейността на НАОП „Ю. Гагарин“.
2. Участие в международния проект Дни на астрономията, 8-9 май – включване в международния сайт на „Астрономи без граница“ и общинска програма за популяризация на астрономията чрез видеопрожекции, демонстрационни програми и презентации на звездното небе, демонстрационни наблюдения с телескоп. Отбелязване Годината на Галилей и заключителен етап на конкурса на НАОП „Планетариумът…“
3. Отбелязване на международната Седмица на космонавтиката, 29 септ.-8 октомври. Отбелязване на 4 октомври – годишнина от изстрелването на първия ИСЗ и включване в международната популяризаторска кампания с програма от филми и занятия по космонавтика.
4. Кампания Отворени врати на НАОП, 24-26 февр. Отбелязване 53-та годишнина на НАОП и популяризиране на астрономията чрез провеждане на семинар и демонстрационни наблюдени.
5. Участие на астронома Н. Кискинова в Националния семинар „От Галилей до наши дни“, 6-8 март в Ямбол – споделяне на опит за работа с астрономи-любители и ученици от всички възрасти с учители от страната и колеги от НАОП.
6. Общински конкурс на НАОП за есета и макети „Планетариумът… една пиеса, в която небесните тела са актьори“, февр.-май. Конкурсът е с популяризаторска и образователна цел. Дава възможност на участници от 6 до 18 години да изразят своите познания за Вселената чрез макет или есе.Конкурсът бележи 20-та годишнина от пожара в НАОП, унищожил планетариума и цели да се подеме кампания за нов планетариум.
7. Участие в общинския проект „Нощ на изкуствата“, 26 септ. Участието цели популяризация на астрономията чрез изложбите от старинни астрономически уреди, фотоси на космическия телескоп „Хъбъл“, изложба за Годината на Галилей, астрофотографски изложби на астрономи-любители, Музей на космонавтиката, програма от презентации, филми, демонстрационни програми, лектория за Космическото време. Поради постоянен дъжд предвидените демонстрационни наблюдения на наблюдателната площадка не се проведоха, но в залата и фоайето на НАОП се проведоха предвидените в програмата лекции, филми и др.
8. Отбелязване на астрономически дни, 19-20 март. Програмата на отворените врати предвиждаше демонстрационни наблюдения с телескоп за популяризация на астрономията и програма от детски занятия, лектория за слънчевата активност за ученици 5-12 клас, студенти от Тракийски университет и други посетители.
9. Участие в Астрономическа олимпиада на задочно, областно и национално ниво
10. Участие в 40-та Национална астрономическа младежка конференция. Изнасяне на доклади с наблюдателни резултати и изследователски интерпретации.
11. Участие на астрономи-любители в Националния летен астрономически лагер за астрономи-любители „Бели брези“. Получаване на наблюдателни резултати в групите Метеорни потоци, Променливи зевзди, Екзопланети, Астрофотография и Астрофотометрия, първична обработка и изпращане на някои от резултатите в Международни астрономически центрове. Доклади с обобщени резултати за заключителния етап на лагер-школата.
12. 42-ра Национална конференция на СФБ с Младежка сесия, септември с домакини Община Стара Загора, Тракийски университет, Съюз на физиците – клон Стара Загора, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и НАОП „Ю. Гагарин“. В залата на НАОП се проведе Младежката сесия на конференцията и бе аранжирана национална изложба, посветена на 450 години от рождението на Галилей. В Младежката сесия взеха участие астрономи-любители на НАОП, както и ученици от СОУ „В. Левски“, ПГСАГ „Лубор Байер“, Ветеринарен техникум и др.
13. Участие в Националния фестивал НАУКА НА СЦЕНАТА-5, 24-26 окт. в Севлиево.
Представяне на резултати от занятията в ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА на щанд, презентации за Вселената и Магията на физиката – 1 място, участие в учителския семинар.
Включване в делегацията за представяне на добри учителски практики през юни в Лондон.
14. Пренасяне на фестивала Наука на сцената на общинско ниво и провеждане за първи път на общински фестивал Сцена на науката, 15 ноември в Регионална библиотека „Захарий Княжевски“. Инициатор на събитието е НАОП „Ю. Гагарин“, сценарий с автор Н. Кискинова със съдействието на Ръководителя на ЦНКИ Росица Жекова – главен организатор на събитието. Участници в събитието бе и учителят по физика и астрономия в ПГСАГ „Лубор Байер“ Тонка Иванова, нейни ученици и астрономи-любители бяха водещи и участници. Участваха извънкласни форми побиология и химия от ГПЧЕ „Ромен Ролан“, а физически демонстрации бяха проведени от колеги и студенти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Целта на събитието е популяризиране на националния фестивал Наука на сцената, на резултатите от работата на извънкласните и извънучилищни форми, популяризиране на физиката чрез физични демонстрации и привличане на повече ученици към занятия с наука.

Продължава дейността на НАОП за системни наблюдения на специалистите астрономи, съвместно с астрономите-любители и
1. Участието им със системни наблюдения на слънчевата активност и обмен на данни с Международни центрове по слънчева активност в Белгия и Германия по Интернет
2. Участие със системни наблюдения на слънчеви избухвания по метода на отражение на свръхдълги радиовълни в проекта на Слънчевия център в Станфордския университет, САЩ, чрез SID-монитор.
3. Ежедневни публикации в сайта на Центъра по слънчев и слънчево-земен мониторинг-Стара Загора за Космическото време http://www.heliotaraxy.com/ , поддържан от доц. д-р Б. Комитов.

От края на 2012 г. щатният състав на НАОП нарасна с още двама специалисти и през учебната 2013-2014 бяха разкрити още групи по интереси, свързани с подготовка за решаване на задачи за астрономическата олимпиада и астрофизика.
През уч. 2014-2015 г. работата с постоянните групи и групите по интереси с астрономи-любители бе структурирана така:
Постоянни групи Звездна работилница за деца от предучилищна възраст, 1-4 клас – пролетен, есенен модул, обхващащи 2-3 месеца през учебната година и лятна ваканционна заетост през юни и юли.
Група Небесен пътеводител, 5-7 клас за обща теоретична и практическа подготовка на малки астрономи-любители.
Група Природоизследовател, 5-7 клас за теоретична и експериментална физика.
Група Космическа физика, 9-12 клас за Теоретична и наблюдателна подготовка по физика на Космоса, СТО и ОТО, космогония и космология; Струнна теория и паралелни вселени.
Група Беседи за Вселената, 8-12 клас за обща астрономия и наблюдателна подготовка на астрономи-любители.
Наблюдателни групи по интереси, свързани с наблюдение на Слънце и слънчева активност, метеорни потоци, Променливи звезди, Астрофотография, Решаване на астрономически задачи, Редки астрономически явления и др. текущи астрономически събития.
Занятията през учебно време се провеждат веднъж седмично в рамките на 2 учебни часа за отделните възрастови групи.
Към учебната работа в НАОП принадлежат и еднократните посещения на групи ученици от денските градини и от 1-12 клас по заявка на ръководителите. Тези посещения са свързани с учебния материал по природни науки, извънкласни форми по проект „Успех“ и др.
Тук влиза и методическата работа с ръководителите на извънкласните анятия – консултации, съвместни учебни програми за училищните форми и др.

И така:
Учебната, научната и популяризаторската дейност на НАОП са неразривно свързани. Това прави Астрономическа обсерватория уникална и своеобразна. Това е основание да се стремим към институционна независимост. Народната астрономическа обсерватория в Стара Загора е първата такава институция, поставила началото на десетината такива в нашата страна. Възникнала е като общинска структура и би трябвало да си остане такава, но със свое самостоятелно място, за да може да се развива и да запази своеобразния си облик. Старозагорската обсерватория има много свои ученици – астрономи-любители, пръснати по цял свят. Но сред тях вече има и такъв млад астроном, който иска да свърже съдбата си с историята на обсерваторията. За неговото кариерно развитие обаче е важно обсерваторията да бъде институция, както и за всеки от нас, работещите в момента специалисти.
Има много неща, които може да се желаят от финансово естество. Наложително е обогатяване на материалната база.
За развитие и пълноценна работа с най-малките деца е необходима специална зала, оборудвана с електронна дъска.
За развитие на базата с физични уреди, собственост на Политехническия музей в София, необходимо е тяхното обогатяване и допълване със съвременни такива и разбира се, специална зала за това. В нея може да намери място не само съвременна мултимедия, софтуерни продукти, но и 3D-принтер, например. (Спонсори и желаещи за него има от средата на поотрасналите ни астрономи-любители.)
За да бъде желано и привлекателно място за млади хора, материалната база в Обсерваторията трябва да е на „крачка“ преди тази в училищата.
За да продължи да бъде една от туристическите забележителност на града ни, Обсерваторията трябва да разполага макар и с малък планетариум, както и със самостоятелне вход за сградата.