По график

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА

през учебната 2015-2016 година

 

ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА за 6-10 годишни деца сряда от 17:30 часа

Клуб АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ
за 11-14 годишни понеделник от 17 часа
за 15-19 годишни понеделник от 18:30

КОСМИЧЕСКА ФИЗИКА за 17-19 годишни индивидуално по уговорка

ПРИРОИЗСЛЕДОВАТЕЛ за 11-19 годишни индивидуално по уговорка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ за 11-19 годишни индивидуално по уговорка

ФОТО- И АСТРОФОТОГРАФИЯ

за 15-19 годишни индивидуално по уговорка

ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ за 15-19 годишни индивидуално по уговорка

МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ за 15-19 годишни индивидуално по уговорка

АСТРО-ОЛИМПИАДА за 11-19 годишни индивидуално по уговорка

Участието във всички извънучилищни форми на Астрономическата обсерватория

БЕЗПЛАТНИ