По график

ЦПЛР – НАО предлага свои организационни групи за учебната 2017-2018 година:

 

за деца предучилищна възраст и ученици от 1 до 4 клас                                   сряда от 17:30 часа  

ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА

 

за ученициот 4 до 8 клас                                                              понеделник от 11:30 или 17:30 часа

НЕБЕСЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ

 

за ученици от 8 до 12 клас                                                                              понеделник от 18:30 часа

КУРС ЗА АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

 

Астрономическата обсерватория предлага и други постоянни и временни групи през учебната година и ваканциите за наблюдение на

 

СЛЪНЦЕ И СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ

СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ

ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ

МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ

КОМЕТИ И АСТЕРОИДИ

ВИРТУАЛНА АСТРОНОМИЯ

АСТРОФОТОГРАФИЯ

 

възможност за участие в демострационни наблюдения,

наблюдателни експедиции и лагер-школи;

всякакви астрономически форуми на национално и международно ниво.

 

Участието във всички извънучилищни форми на Астрономическата обсерватория, методическата помощ за  учителите и  беседите за учениците са

БЕЗПЛАТНИ