АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАНЕТАРИУМ В СТАРА ЗАГОРА – банкова сметка

На 26 юни 1994 г. в сградата на първата в страната ни Народната астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ в Стара Загора се разрази пожар.  Изгоря атракцията на звездното небе – уредът Планетариум. Година по-късно сградата бе възстановена. Дейността на Астрономическата обсерватория продължава, но опитите да се закупи нов уред Планетариум досега са напразни.

На 8 юни 2019 започна нова кампания за събиране на средства за оборудване на звездната зала в Обсерваторията с Планетариум, който би привлякъл повече млади хора от Стара Загора и страната към тайните на Вселената; към избор на професия, свързана с природните науки. Събрани бяха немалко средства от членове на Клуба на астрономите-любители „Гемма“към Народната астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ и приятели. Точният отчет предстои да бъде публикуван тук.

Вече е разкрита банкова сметка за събиране на още доброволни средства от физически лица и при следващи акции с титуляр СНЦ КЛУБ – ЛЮБИТЕЛИТЕ АСТРОНОМИ ГЕММА:

EXPRESSBANK

Стара Загора

IBAN BG81 TTBB 9400 1528 6656 75

Сметката е в BG лева.