Астрономически календар АО ГАГАРИН

Астрономически календар

Астрономическа Обсерватория „ЮРИЙ ГАГАРИН“ Стара Загора

Родени от ентусиазма и стремежа на обществото да е съпричастно към Космоса, в нашата страна възникват уникални институции за разпространение постиженията на астрономията и космонавтиката. Те стават естествени средища за пристрастените към науката за Вселената – хора на всякаква възраст, които се обучават и правят астрономически наблюдения, давайки свой принос за развитието на науката. Тези институции за популяризация на научните постижения, за астрономическо образование и правене на наука на професионално и ниво астрономи-любители от широки обществени слоеве се наричат
НАРОДНИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ОБСЕРВАТОРИИ

Първата в България Народна астрономическа обсерватория е в Стара Загора!

Официално е открита на 26 февруари 1961 година – годината на полета на Първия космонавт на планетата Земя, затова Юрий Гагарин става неин патрон.

На Народната астрономическа обсерватория в Стара Загора е присъдено държавно отличие
медал на името на Кирил и Методий І степен и Плакет на Софийския университет “Климент Охридски” за най-съществен принос в откриването и насочването на младите хора към физиката, астрономията и науката.

Народната астрономическа обсерватория в Стара Загора има своето обществено лоби чрез регистрирания като НПО Клуб на астрономите-любители «Гемма».

В периода 1978 – 1994 г. в Обсерваторията имаше звездна зала, оборудвана с уред планетариум за демонстрация на звездното небе.

От 2011 г. в Обсерваторията започва да дава всекидневни прогнози за космическото време Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг на интернет страницата:
http://www.heliotaraxy.com

От април 2014 г. във фоайето и залата за посетители е оформена постоянна експозиция Музей на космонавтиката.

За теоретична подготовка на наблюдатели на небесни обекти и явления, от самото основаване на Народната астрономическа обсерватория се провеждат курсове за астрономи-любители. Сега лекциите по програмата за подготовката на астрономи-любители и много други материали може да намерите и в интернет-пространството на http://astronomy4all.com